De (Virtuele) Republiek Vlaanderen is verhuisd naar:
The Republic of Flanders has moved to:
http://www.emery.be/vrv
Hieronder kunt u een overzicht vinden van de wetgeving van de Tweede Republiek
(laatst bijgewerkt op 5 augustus 2005)
Nog van kracht
Grondwet
Interim-Grondwet
Besluit 1 (burgerschapswetgeving)
Verdragen
Wet houdende de organisatie van presidents- en parlementsverkiezingen en referenda
Besluit 5 (einde grondwetgevende macht Burgerforum)
Besluit 6 (organisatie eerste verkiezingen)
Besluit 7 (benoeming Bijzonder Rechter)
Besluit 8 (aanstelling verwerker van stemmen bij de eerste verkiezingen)
Wet op de Vlaamse economische en financiële instellingen
Begrotingswet voor de periode 1 januari 2005 tot 30 juni 2005
Wet op het forumgebruik
Wet op de universiteit
Wet houdende benoeming en taakomschrijving van het diplomatiek personeel
Wet op de gerechtelijke organisatie
Wet betreffende de erkenning en ondersteuning van politieke partijen
Strafwetboek
Wet op de heffing van belastingen
Wet betreffende de informatieplicht van de regering
Erkenningen van buitenlandse staten
Reglement van het Parlement
Motie 1 (veroordeling gebeurtenissen in Liberi)
Benoemingen
Contracten
Niet meer van kracht, of ongrondwettelijk verklaard
Besluit 2 (benoeming gezant naar Lemuria)
Besluit 3 (benoeming gezant)
Besluit 9 (erkenning wettige regering Victoria)
Besluit 10 (veroordeling Bob Vangeel)
Aangenomen maar nog niet van kracht zijnde verdragen
Opgezegde verdragen
Ingetrokken erkenningen
Niet meer geldende benoemingen