De Republiek Vlaanderen is een meerpartijendemocratie, en iedere staatsburger kan lid worden van de partij van zijn keuze, of een eigen partij stichten. Tegenwoordig telt de Republiek de volgende partijen:

- Sociaal-democratische Partij voor Eendracht en Solidariteit (SPES, sociaal-democratisch)

Indien u uw partij wil laten toevoegen aan deze lijst, mail de webmaster met de naam van de partij, een korte beschrijving van maximaal 5 regels, een contactadres en eventueel een logo of verdere relevante informatie.


SOCIAAL-DEMOCRATISCHE PARTIJ VOOR EENDRACHT EN SOLIDARITEIT (SPES)

De SPES is een centrum-linkse partij die iedereen wenst te groeperen die op democratische wijze onze maatschappij socialer en rechtvaardiger wil maken, en die geloven dat dit niet kan gebeuren door een laissez-faire-attitude. Zij verzet zich tegen privatiseringen en wenst een actieve rol van de staat, die zich echter zoveel mogelijk buiten het privé-leven van de burger moet houden. Zij verzet zich tegen xenofobie en staat voor multilateralisme.
SPES is het Latijnse woord voor hoop.
Voor meer informatie, gelieve de secretaris-generaalvan de SPES te contacteren.