Besluit 6 (5 december 2004)

Het Burgerforum belast het Voorlopig Staatshoofd met het uitschrijven en organiseren van een referendum over de Grondwet in haar geheel, bestaande uit de door het Burgerforum goedgekeurde artikelen in de volgorde zoals zij uiterlijk op 28 november 2004 werd voorgelegd door het Voorlopig Staatshoofd. Het Burgerforum belast het Voorlopig Staatshoofd met de bijkomende taak om, indien de Grondwet in het voorgenoemde referendum goedgekeurd wordt, parlements- en presidentsverkiezingen uit te schrijven en te organiseren. De
organisatie van zowel het referendum en de verkiezingen moet gebeuren volgens de richtlijnen van de Interim-Grondwet en de kieswet.