Treaty of mutual recognition between the Empire of Lemuria and the Republic of Flanders
Verdrag houdende een wederzijdse erkenning tussen de Volksrepubliek Charlotta en de Republiek Vlaanderen
Treaty of Recognition and Friendship between the Royal Kingdom of Gotzborg and the Republiek Vlaanderen
Tománnach-Flemish Treaty of Recognition and Friendship between the Republic of Flanders and the Republic of Talamthom
Het Verdrag van Diez betreffende de oprichting van de Vrije Universitaire Associatie
Treaty of mutual recognition and friendship between Stormark and Flanders
Treaty on judicial relations
Treaty of mutual recognition and Friendship
Treaty of Mutual Recognition between the Republic of Flanders and the Republic of Karnali
Verdrag houdende de oprichting van de Nederlandstalig Intermicronationale Handelsassociatie
Pacifistisch-Pluralistisch Verbond
A Treaty between the Empire of the Alexandrians and the Republic of Vlaanderen.


Treaty of mutual recognition between the Empire of Lemuria and the Republic of Flanders (14 November 2004)

The Empire of Lemuria and the Republic of Flanders, by mutual consent and without coercion, agree

1. That both parties grant each other recognition of the otherís sovereignty and legitimacy of the otherís government.

2. That all diplomatic parties from both parties will enjoy diplomatic immunity within the borders of each state, on the condition that their credentials have been accepted by and havenít
been expelled by the host nation.

3. That this treaty will be the basis of diplomatic relations between both parties.

4. That this treaty will be effective when signed and ratified by each state.

5. 5. That the cancellation of this treaty must be undertaken by a written notice posted on both nationsí forums.

6. That any violation of the aforementioned articles constitutes the cancellation of this treaty. Verdrag houdende een wederzijdse erkenning tussen de Volksrepubliek Charlotta en de Republiek Vlaanderen (10 februari 2005)

De Volksrepubliek Charlotta en de Republiek Vlaanderen komen zonder dwang overeen:

1. Dat beide partijen elkaars soevereiniteit erkennen evenals de legitimiteit van elkaars regering.

2. Dat alle diplomatieke gezanten van beide partijen diplomatieke onschendbaarheid genieten binnen de grenzen van beide staten, op voorwaarde dat hun geloofsbrieven werden aanvaard door de gastnatie en hun verblijfsvergunning niet werd ingetrokken.

3. Dat dit verdrag de basis zal vormen voor de diplomatieke relaties tussen beide partijen.

4. Dat dit verdrag in voege zal zijn zogauw het getekend en geratificeerd is door beide staten.

5. Dat de annulering van dit verdrag zal gebeuren door een geschreven opzeg, geplaatst op de fora van beide staten.

6. Dat elke schending van de voorgaande bepalingen het verdrag opheft.

getekend

Flipp
diplomaat van Charlotta

Gert Geens
gezant van Vlaanderen Treaty of Recognition and Friendship between the Royal Kingdom of Gotzborg and the Republiek Vlaanderen (13 februari 2005)

AFFIRMING the spirit of friendship and cooperation on which relations between the two nations are based, and wishing to place their relations on an even closer and more solid foundation;

AFFIRMING that both nations formally recognize and respect each other as independent and sovereign nations, and the legitimacy of each others government;

ACKNOWLEDGING the importance to each nation of the relationship and the close connection between them;

RESOLVED to evaluate and pursue opportunities for their governments and their peoples to work together in a spirit of understanding on matters of mutual interest;

CONVINCED of the importance of creating, developing and maintaining relations on an equitable and mutually advantageous basis in a long-term perspective;

RECOGNISING that cooperation between the two nations should have their common interest in the prosperity and welfare of both nations;

CONVINCED that the conclusion of a Treaty which formally embodies the friendship and cooperation between the governments and peoples of the two nations will assist the further development of their relations;

HAVE RESOLVED to conclude this treaty and for that purpose sign to indicate acceptance as follows:

Republiek Vlaanderen

Gert Geens
minister van buitenlandse zaken
 

Royal Kingdom of Gotzborg

August Charles II
King of Gotzborg Tománnach-Flemish Treaty of Recognition and Friendship between the Republic of Flanders and the Republic of Talamthom (20 februari 2005)

AFFIRMING the spirit of friendship and cooperation on which relations between the two nations are based, and wishing to place their relations on an even closer and more solid foundation;

AFFIRMING that both nations formally recognize and respect each other as independent and sovereign nations, as wel as the legitimacy of each others government.

ACKNOWLEDGING the importance to each nation of the relationship and the close connection between them;

RESOLVED to evaluate and pursue opportunities for their governments and their peoples to work together in a spirit of understanding on matters of mutual interest;

CONVINCED of the importance of creating, developing and maintaining relations on an equitable and mutually advantageous basis in a long-term perspective;

RECOGNISING that cooperation between the two nations should have their common interest in the prosperity and welfare of both nations;

CONVINCED that the conclusion of a Treaty which formally embodies the friendship and cooperation between the governments and peoples of the two nations will assist the further development of their relations;

HAVE RESOLVED to conclude this treaty and for that purpose sign to indicate acceptance as follows:

REPUBLIC OF TALAMTHOM
Tomás Seosamh Ó Ceallaigh
President of the Republic of Talamthom

REPUBLIC OF FLANDERS
Gert Geens
Minister of Foreign Affairs Het Verdrag van Diez betreffende de oprichting van de Vrije Universitaire Associatie (20 februari 2005, door Mayo goedgekeurd op 10 februari 2005)

"Jakindunen artean dabilena, jakindun."

I. Aangesloten universiteiten en instapmogelijkheid

Dit verdrag wordt gesloten tussen de virtuele republiek Vlaanderen en de onafhankelijke regio Mayo en betreft de samenwerking tussen hun universiteiten, respectievelijk de Vrije Universiteit van Vlaanderen (VUV) en de Vrije Universiteit van Mayo (VUMa). Gerespecteerde universiteiten van andere micronaties kunnen op later tijdstip toetreden, met goedkeuring van alle op dat moment reeds toegetreden micronaties.
 

II. Verdeelsleutel

1. Concurrentie tussen (twee) universiteiten is in deze nefast, samenwerking is na te streven. Om niet in elkaars vaarwater te komen, wordt een faculteitenverdeelsleutel gehanteerd:

a. In de VUV zullen de faculteiten Geschiedenis en Techniek ondergebracht worden.

b. In de VUMa zullen de faculteiten Talen en Politieke Wetenschappen ondergebracht worden.

2. Alle universiteiten engageren zich ertoe hun studenten door te verwijzen naar en op de hoogte te stellen van de cursussen gedoceerd aan de overige aangesloten universiteiten.

3. Een basiscursus geschiedenis over de eigen micronatie is toegelaten in alle aangesloten universiteiten. De docent van deze basiscursus kan evenwel verzocht worden om de cursus ook te publiceren en te doceren in de VUV zonder bijkomende verloning.

4. Nieuwe faculteiten worden beurtelings ingedeeld bij de VUMa en de VUV. Over deze verdeling beslist de Associatieraad.
 

III. Associatieraad

5. De Associatieraad bestaat uit de regeringsfunctionarissen bevoegd voor Onderwijs en de hoofdverantwoordelijke van de geassocieerde universiteiten.

6. De Associatieraad is een gelegenheidsorgaan. Dit wil zeggen dat zij enkel bijeenkomt wanneer daartoe noodzaak is.

7. De Associatieraad beslist bij volstrekte meerderheid en haar beslissingen worden gecommuniceerd via de regeringsfunctionarissen bevoegd voor Onderwijs.
 

IV. Bevoegdheden

8. Indien de Associatieraad de kwaliteit van een cursus als voldoende beoordeelt om er een diploma voor uit te reiken, wordt dit diploma erkend door alle aangesloten universiteiten en de overheden van hun respectievelijke micronaties.

9. Indien een universiteit wenst toe te treden tot de Vrije Universitaire Associatie, kan zij een aanvraag daartoe indienen bij een ministerie van Onderwijs, bevoegd voor één van de reeds toegetreden micronaties. Elk lid van de Associatieraad heeft vetorecht.

10. De Associatieraad kan initiatieven nemen om het geven van cursussen, het volgen van cursussen of het behalen van een diploma aan te moedigen, alsook initiatieven ter bekendmaking van de organisatie zelf bij het bredere publiek. De aangesloten micronaties beslissen in consensus over het al dan niet toekennen van een budget aan de Vrije Universitaire Associatie, voor de initiatieven vermeld in dit artikel.

Dorian,
Mayoaans Minister van Onderwijs

Charly,
Mayoaans Minister van Buitenlandse Betrekkingen
Vlaams adjunct-Minister van Onderwijs

Gert Geens,
Vlaams Minister van Buitenlandse Zaken Treaty of mutual recognition and friendship between Stormark and Flanders (22 februari 2005)

The government of the Republic of Flanders and the government of the Viking Empire of Stormark, desirous of strengthening the cause of peace and furtherment of mutually beneficial relations between Flanders and Stormark, have reached the following agreement:

1. Both parties grant each other recognition of the otherís sovereignty and legitimacy of the otherís government.

2. Both parties obligate themselves to desist from any act of violence, any aggressive action, and any attack on each other, either individually or jointly with other Powers.

3. Should disputes or conflicts arise between the contracting parties over problems of one kind or another, both parties shall settle these disputes or conflicts exclusively through friendly exchange of opinion or, if necessary, through the establishment of arbitration commissions, the selection of which must be agreed upon by both parties.

4. All diplomatic parties from both parties will enjoy diplomatic immunity within the borders of each state, on the condition that their credentials have been accepted by and the diplomatic party hasnít been expelled by the host nation.

5. Neither of both parties shall aid or otherwise support those that are willing to undermine each other's sovereignty.

6. This treaty will be effective when signed and ratified by each state.

7. Amendments to this treaty are allowed via mutual consent from both governments of the parties.

8. The cancellation of this treaty must be undertaken by a written notice posted on both nationsí forums.

9. Any violation of the aforementioned articles constitutes the cancellation of this treaty. Treaty on judicial relations (27 februari 2005)

The Government of the Dinarchy of Antica and The Government of the Republic of Flanders, desirous of strengthening the cause of peace and furtherment of mutually beneficial relations between Antica and Flanders, have reached the following agreement:

1. Neither of the High Contracting Parties shall aid or otherwise support those that are willing to undermine each otherís sovereignty.
2. The High Contracting Parties will aid each other in the enforcement of any verdict reached in the Court of any of the High Contracting Parties, provided such enforcement does not run counter to the laws and legal system of the other High Contracting Party.
3. Both Governments of the High Contracting Parties will be obligated to extradite those who are declared to be a criminal to the contracting making such a claim, on the conditions that such a claim is sufficiently justified, and that the extradition does not run counter to the laws and legal system of the High Contracting Party receiving such a claim.
4. In case of doubt, only the Judiciary of the High Contracting Party receiving a request for extradition is qualified to judge on the fulfillement of the conditions set in article 3.
5. The Government being petitioned must extradite the person within seven days to the Contracting Government that is making such a petition, not counting the time between the formulation of the doubt and the ruling of the qualified Judiciary.
6. If either of the High Contracting Parties chooses to cancel the treaty, clear notification is required in written form in both Parties' official forums at least one week before the annulment of the treaty. Deliberate violation of this treaty by either of the Governments of the High Contracting Parties immediately cancels all treaty obligations for both Parties, and the Party that violated this document is liable for any repercussions that occur as a result of their actions.
7. The present treaty will be ratified within the shortest possible time. It shall enter into force upon ratification by both High Contracting Parties. Treaty of mutual recognition and Friendship (27 februari 2005)

The Government of the Dinarchy of Antica and The Government of the Republic of Flanders, desirous of strengthening the cause of peace and furtherment of mutually beneficial relations between Antica and Flanders, have reached the following Agreement:

Article I. Both High Contracting Parties obligate themselves to desist from any act of violence, any aggressive action, and any attack on each other, either individually or jointly with other Powers.

Article II. The Governments of the two High Contracting Parties shall officially recognise the physical and abstract sovereignty of each other. This recognition of national sovereignty entails the mutual acceptance of each Government's defined national jurisdiction, and recognising it's de jure virtual and real-world possessions and property. Additionally, continual contact of Governments of the two High Contracting Parties with one another for the purpose of consultation in order to exchange information on problems affecting their common interests is to be strongly encouraged through the exchange of permanent diplomatic missions and frequent high-level exchanges from the Governments of the two High Contracting Parties.

Article III. Should disputes or conflicts arise between the High Contracting Parties over problems of one kind or another, both parties shall settle these disputes or conflicts exclusively through friendly exchange of opinion or, if necessary, through the establishment of arbitration commissions. The composition of the arbitration commission must be agreed upon by both parties.

Article IV. All diplomatic parties from both High Contracting Parties will enjoy diplomatic immunity within the borders of the other state, on the condition that their credentials have been accepted by and the diplomatic party hasnít been expelled from the host nation.

Article V. Both Governments of the High Contracting Parties shall attempt to foster positive relations between the peoples of each nation, and in order to achieve this goal cultural exchanges and other such initiatives will be encouraged.

Article VI. Amendments to this treaty are allowed via mutual consent from both Governments of the High Contracting Parties.

Article VII. If either of the High Contracting Parties chooses to cancel the treaty, clear notification is required in written form in both Parties' official forums at least one week before the annulment of the treaty. Deliberate violation of this treaty by either of the Governments of the High Contracting Parties immediately cancels all treaty obligations for both Parties, and the Party that violated this document is liable for any repercussions that occur as a result of their actions.

Article VIII. The present treaty shall be ratified within the shortest possible time. The ratifications shall be exchanged in ______. The Agreement shall enter into force as soon as it is signed. Treaty of Mutual Recognition between the Republic of Flanders and the Republic of Karnali (13 maart 2005)

Article 1
Hereby, the Republic of Karnali and the Republic of Flanders agree to mutual recognition of each other's sovereignty and the legitimacy of each other's government, as well as to mutual respect, and co-operation as micronational entities and pledge friendly relations through the confines of peace, justice, and good-will.

Article 2
Through the pledge of friendly relations a treaty of peace will be maintained between the powers of our two great and humble nations creating a state of co-existence, both nations commit to refrain from overt or covert means to undermine the others national stability, and a mutual respect of territorial integrity be established.

Article 3
Peaceful mediation is offered if requested in the event of any micronational dispute or conflict as long as consented upon by all nations involved.

Article 4
Any amendments or adjustments of this treaty must be requested through a notice to the other signatory nation (in the form of a post on that nationís territorial state) and must be agreed upon by both signatory nations, any amendments without the consent of both nations is invalid and void.

Article 5
Withdrawal from this treaty must have a written notification five days in advance of the withdrawal date and must be posted by the nationís foreign official or head of state in both nationsí territorial states.

Article 6
Immediately after the ratification of this treaty (through the mutual governments head of states signature or foreign officials signature) will its relevance take affect as both signatory nations are bound to the commitment of this treaty and dialogue between our micronations shall begin.

Article 7
Any violation of the aforementioned articles will result in the suspension or annulment of this treaty.

Article 8
This treaty will remain in effect until a signatory nation withdrawals or the action of annulment occurs.

Article 9
All diplomatic parties from both parties will enjoy diplomatic immunity within the borders of each state, on the condition that their credentials have been accepted by and the diplomatic party hasnít been expelled by the host nation. Verdrag houdende de oprichting van de Nederlandstalig Intermicronationale Handelsassociatie (28 maart 2005)

1. Het voorliggend verdrag is een overeenkomst tussen de volksrepubliek Charlotta, de onafhankelijke regio Mayo en de republiek Vlaanderen tot vestiging en regeling van een Nederlandstalig Intermicronationale Handelsassociatie, verder afgekort tot NIHA.
Landen die dit verdrag mee willen onderschrijven, kunnen toegelaten worden mits de goedkeuring van alle lidstaten.

2. Bij toetreding tot de NIHA krijgt elk land een waarde toegekend voor zijn munt, te berekenen met behulp van volgende formule:

( (100 000 000/M) * B + (1000 000 000/M) ) / S

Daarbij is M gelijk aan de munthoeveelheid, B gelijk aan het bevolkingsaantal van het betrokken land op het ogenblik van toetreding, en S gelijk aan het gemiddelde startkapitaal dat een burger in het betrokken land ontvangt.
Landen die geen startkapitaal uitkeren, krijgen voor de waarde S een fictief startkapitaal, waarbij het fictief startkapitaal gelijkgesteld wordt aan het percentage van de munthoeveelheid, gelijk aan het percentage dat het gemiddeld startkapitaal in de andere lidstaten bedraagt ten opzichte van de respectieve munthoeveelheden op het ogenblik van de toetreding.
De wisselkoers tussen twee munten wordt vastgelegd op de verhouding tussen beider muntwaarden.

3. Na toetreding tot de NIHA kunnen muntverhoudingen enkel gewijzigd worden door een devaluatie of revaluatie van een munt.
Een devaluatie houdt in dat een overheid beslist om een zelf te bepalen munthoeveelheid toe te voegen aan haar nationale bank. Een revaluatie houdt in dat een overheid beslist om een zelf te bepalen munthoeveelheid weg te nemen uit haar nationale bank.
In voorkomend geval wordt de muntwaarde herberekend, gebruikmakend van de in artikel 1 genoemde formule, waarbij de parameters B en S niet gewijzigd worden, en M gelijk is aan de oorspronkelijke munthoeveelheid, vermeerderd met de munthoeveelheden die bij alle devaluaties werden toegevoegd en verminderd met de munthoeveelheden die bij alle revaluaties werden weggenomen.

4. De lidstaten voeren een uniform handelsregister in, waarbij bedrijven voor hun internationale handel de keuze hebben tussen het statuut van intermicronationaal bedrijf of micronationaal bedrijf.

5. Intermicronationale bedrijven hebben slechts één bankrekening voor hun activiteiten in alle lidstaten. Intermicronationale bedrijven die een bijkomende rekening openen, verwerven onmiddellijk en automatisch het statuut van micronationaal bedrijf.
Het bedrijf is enkel belastbaar in het land waar het zijn bankrekening heeft geopend.

6. Micronationale bedrijven hebben één aparte bankrekening voor elke afzonderlijke afdeling. Internationale transacties zijn toegelaten voor investeringen in het buitenland ten behoeve van de afdeling die de transactie uitvoert.
Elke afdeling is belastbaar en onderworpen aan de wetgeving in het land waar het zijn rekening heeft geopend.

7. In geval een bankrekening niet voldoende fondsen bevat om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen in het land waar de rekening is geopend, kan de overheid van dat land een internationaal betalingsbevel uitschrijven, op voorwaarde dat de eigenaar van de betrokken bankrekening nog een bankrekening heeft in het buitenland.
De bankbeheerder van de bank waar de andere rekening is gevestigd, zal bij ontvangst van dit betalingsbevel onverwijld de verschuldigde bedragen doorstorten naar de staat die het uitbetalingsbevel heeft uitgevaardigd.

8. De lidstaten verbinden zich ertoe permanent informatie uit te wisselen over de geregistreerde bankrekeningen, ten einde de naleving van de artikelen 5 en 6 te kunnen handhaven.

9. Het is privaatpersonen met bankrekeningen in verschillende landen, niet toegestaan kapitalen te transfereren tussen hun verschillende rekeningen.

10. De lidstaten kunnen bijkomende reglementering ten aanzien van bedrijfsrekeningen en rekeningen van privaatpersonen invoeren, zolang deze niet in strijd is met voorliggend verdrag.

11. Alle verdragswijzigingen moeten goedgekeurd worden door alle lidstaten van de NIHA.

12. Lidstaten die zich willen terugtrekken uit de NIHA, moeten dit vijf dagen van tevoren melden aan de bankbeheerders van alle andere lidstaten. Transacties naar en van de lidstaat die zich wil terugtrekken, blijven mogelijk tot en met de volledige vijfde dag na de aankondiging van de terugtrekking.

12. In geval van overschakeling op het mx2-systeem zullen de lidstaten de financiële verhoudingen op het ogenblik van overschakeling behouden. De andere bepalingen van dit verdrag worden nietig bij dergelijke overschakeling voor de lidstaten die overschakelen en in hun verhouding tot de lidstaten die overschakelen. Pacifistisch-Pluralistisch Verbond (10 juni 2005)

Dit verbond heeft als doel het pluralisme en de democratie te bewaken in de Republiek Vlaanderen en de Onafhankelijke Regio Mayo.

-----------

VANUIT DE OVERTUIGING dat beide naties stabiele en krachtige democratieën zijn, moeten die democratie en pluralisme bewaard en bewaakt worden. Beide naties zullen elkaar daarin steunen.

VANUIT DE OVERTUIGING dat democratische én eerlijke verkiezingen conform de wetgeving en de grondwet, de spil zijn van een democratische naties, moeten we erop toezien dat deze verkiezingen eerlijk en democratisch verlopen.

CONCREET zullen beide naties erop toezien dat verkiezingen in de andere natie op elk niveau eerlijk verlopen.

CONCREET zal de toeziende natie de verkiezingen controleren door na te gaan dat de stemgang conform is met de grondwet en de regelgeving van de desbetreffende natie.

CONCREET zal men de stemtelling controleren door het afvaardigen van onafhankelijke observators die geen burger zijn van de betrokken natie maar wel van de natie die de observator stuurt, en die moeten toezien op de eerlijke telling en verdeling van de stemmen door de controle van het opvangsysteem (account, formulier, website en welke andere methode dan ook wordt voorzien in de wetgeving van de desbetreffende natie) in de stemming.
CONCREET zal de onafhankelijke observator erop toezien dat er geen misbruik wordt gemaakt van priviléges, met name van administratie- en moderatierechten, voor eigen propaganda, en dat de oppositie eerlijke en gelijke kansen en rechten krijgt als de uittredende machten.

CONCREET zal de onafhankelijke observator verslag uitbrengen aan de bevoegde wetgevende kamers van beide naties binnen een termijn van vijf dagen na de verkiezingen.

-----------

VANUIT DE OVERTUIGING dat beide naties het pacifisme hoog in het vaandel dragen en dat ook willen verkondigen, zullen zij een defensieve houding aannemen ten alle tijden.

VANUIT DE OVERTUIGING dat geweld en machtsmisbruik gewetenloos zijn, en onaanvaardbaar in de internationale verhoudingen, zullen beide naties altijd vertrouwen op de diplomatie en het pluralisme.

CONCREET zullen de naties er bij elkaar op toezien dat zij de waarde van het pacifisme niet vergeten en dat zij geen offensieve houding zullen aannemen.

CONCREET zal een niet uitgelokte aanval op één van de beide naties beschouwd worden als een aanval op beide naties.

CONCREET zullen de naties elkaar steunen tijdens onrechtmatige aanvallen vanuit het buitenland en het binnenland, in de vorm van de voorziening in een tijdelijke opvang voor de betrokken natie.

CONCREET zullen de naties desgewenst gezamenlijke resoluties ratificeren om een sterk signaal te geven.

CONCREET zullen beide naties een resolutie kunnen uitvaardigen tegen de andere natie wanneer het pacifisme en pluralisme in gevaar komt. Doch zal dit steeds gebeuren met respect voor de onafhankelijkheid van de naties, en na bilateraal contact tussen beide regeringen.

-----------

AANVULLEND

De opzegging van het verdrag kan enkel door de schriftelijke mededeling op het forum van de andere natie, zeven dagen voorafgaand aan de beëindiging van het verdrag.

Stijn
Onafhankelijke Regio Mayo

Gert Geens
Republiek Vlaanderen13 juni 2005

This is a Treaty between the Empire of the Alexandrians and the Republic of Vlaanderen.

ARTICLE 1
There shall be a Perpetual State of mutual recognition and friendship between The Empire of the Alexandrians and the Republic of Vlaanderen. The two aforementioned nations shall be committed to a peaceful resolution of any and all issues that may occur to estrange and otherwise alienate them one from the other.

ARTICLE 2
Both Nations shall refrain from any aggressive, belligerent, or hostile act or policy, either overtly or covertly, directed against the other.

ARTICLE 3
The nation of Vlaanderen, shall respect the neutrality of the Empire of the Alexandrians. Therefore, if any disagreements occur between the nation of Vlaanderen and other nations, it shall be understood that the Empire of the Alexandrians being neutral shall take no official side in such matters, unless pursuant to foreign policy, an Act of the Estates-General, or an Imperial Decree in Alexandria.

ARTICLE 4
The signatory parties shall respect the diplomatic envoys of each other, their diplomatic correspondence and their offices, as well as all other government structures of each other.

ARTICLE 5
The signatory Nations shall recognise any titles and other honors granted by their respective Leaders to their citizens and to other persons, and vice versa.

ARTICLE 6
This Treaty may only be amended, revised, enlarged and expanded upon the concurrence of both signatory Nations. Any contrary action or measure shall be null and void.

ARTICLE 7
This Treaty shall enter into force upon ratification by both signatory Nations' governments by whatever method is used in said nations.

ARTICLE 8
Either party may withdraw from this Treaty provided that three days' written notice (defined as a post on the forums of both nations by the withdrawing nation's head of state, ratified by whatever legislative procedures are necessary) is given.