Besluit 3 (11 november 2004, afgeschaft op 13 februari 2005)

Het burgerforum belast het voorlopig staatshoofd met de opdracht om
1. De gezant van Vlaanderen voor de onderhandeling van een wederzijdse erkenning met het keizerrijk Lemuria de opdracht te geven om soortgelijke erkenningen te onderhandelen met andere micronaties en, indien nodig geacht, hiertoe ook andere gezanten te benoemen.
2. De geloofsbrieven in ontvangst te nemen van gezanten uit erkende micronaties.
3. gezanten, zoals bepaald in artikel 1 van dit besluit, te ontstaan uit hun functie.