Versie van 5 juli 2005
Versie van 15 juli 2005

Wet betreffende de informatieplicht van de regering (5 juli 2005)

1. De regering heeft de plicht om de burger te informeren door, naast overige informatieplichten die door de wet opgelegd kunnen zijn te vervullen, aan burgers de Nieuwsbrief en de Verkiezingsbrochure te bezorgen.
Uitgezonderd zijn burgers die aan de regering hebben gemeld een van beide documenten niet te willen ontvangen.
Uitgezonderd zijn de burgers die geen functionerend mail-adres aan de regering hebben overgemaakt, of burgers van wie het mail-adres is opgehouden te functioneren tegen de tijd dat de nieuwsbrief wordt verzonden.

2. De Nieuwsbrief wordt na afloop van iedere maand aan de burgers bezorgd, en bestaat uit de volgende onderdelen:
a) een overzicht van persartikelen die betrekking hebben op het sociale, poltieke, economiche en culturele leven van de Republiek gedurende de afgelopen maand;
b) een overzicht van de in de afgelopen maand goedgekeurde wetgevende of constitutionele initiatieven;
c) een overzicht van de in de afgelopen maand genomen gerechtelijke beslissingen;
d) een overzicht met voor de burger interessante komende data;
e) de contactadressen van de regeringsleden, het gerecht, de voorzitters van de erkende politieke partijen, de onafhankelijke parlementsleden en de media waarvan een artikel werd opgenomen.

3. Voor de samenstelling van het overzicht van persartikelen in de Nieuwsbrief, zoals voorzien in artikel 2, paragraaf a, kan het deparlement Cultuur beschikken over een fonds van maximaal 1000 VDK per begrotingsperiode, waarmee de desbetreffende media vergoedt worden voor het gebruik van hun artikelen.
Hierbij kan maximaal 5 VDK als vergoeding uitgegeven worden per gratis verschenen artikel.
Gratis gepubliceerde artikelen kunnen enkel overgenomen worden indien ze werden gepubliceerd op het forum van de Vlaamse Republiek.
Artikelen kunnen enkel worden overgenomen na toestemming van de auteur.

4. De regering wordt geacht om in de samenstelling van het overzicht van persartikelen in de Nieuwsbrief, zoals voorzien in artikel 2, paragraaf a, te streven naar een evenwicht tussen de diverse standpunten.
Zij mag ook geen persbron opzettelijk bevoordelen, al is zij eveneens verplicht zich te onthouden van het publiceren van opiniestukken.

5. De plicht tot het opstellen en bezorgen van de Nieuwsbrief treedt pas in werking na de afloop van de maand juli van 2005.

6. De Verkiezingsbrochure wordt tussen de zeven en twee dagen voor de aanvang van parlements- of presidentsverkiezingen bezorgd , en bevat:
a) een uitleg over het kiessysteem en de kiesverrichtingen;
b) de relevante contactadressen voor de regering.

7. In het geval van parlementsverkiezingen bevat de verkiezingsbrochure verder nog:
a) de lijst met deelnemende partijen en kandidaten;
b) de contactadressen van de partijen en de onafhankelijke kandidaten.

8. In het geval van Presidentsverkiezingen bevat de Verkiezingsbrochure verder nog de contactadressen van de kandidaten.

9. Het lettertype, de interlinie en de maximale lengte van de korte voorstelling van de programmapunten van partijen en onafhankelijke kandidaten in parlementsverkiezingen, zoals vermeld in artikel 7, paragraaf c, en van de kandidaten in presidentsverkiezingen, zoals vermeld in artikel 8, paragraaf c, wordt ten laatste tien dagen voor de aanvang van de kiesverrichtingen door de regering aan de kandidaten meegedeeld. De maximale lengte zal steeds liggen tussen de 20 regels van één verticaal geöriënteerd A4-blad en één volledig
A4-blad.
In het geval van parlementsverkiezingen, moet de maximale lengte van de korte voorstelling voor partijen het dubbele zijn van die voor onafhankelijke kandidaten. Lettertype en interlinie moeten voor iedereen gelijkgesteld zijn.
In het geval van presidentsverkiezingen, moeten alle kandidaten over dezelfde maximale lengte, interlinie en lettertype beschikken.Wet betreffende de informatieplicht van de regering (15 juli 2005)

1. De regering heeft de plicht om de burger te informeren door, naast overige informatieplichten die door de wet opgelegd kunnen zijn te vervullen, aan burgers de Nieuwsbrief en de Verkiezingsbrochure te bezorgen.
Uitgezonderd zijn burgers die aan de regering hebben gemeld een van beide documenten niet te willen ontvangen.
Uitgezonderd zijn de burgers die geen functionerend mail-adres aan de regering hebben overgemaakt, of burgers van wie het mail-adres is opgehouden te functioneren tegen de tijd dat de nieuwsbrief wordt verzonden.

2. De Nieuwsbrief wordt na afloop van iedere maand aan de burgers bezorgd, en bestaat uit de volgende onderdelen:
a) een overzicht van gratis persartikelen die betrekking hebben op het sociale, poltieke, economiche en culturele leven van de Republiek gedurende de afgelopen maand;
b) een overzicht van de in de afgelopen maand goedgekeurde wetgevende of constitutionele initiatieven;
c) een overzicht van de in de afgelopen maand genomen gerechtelijke beslissingen;
d) een overzicht met voor de burger interessante komende data;
e) de contactadressen van de regeringsleden, het gerecht, de voorzitters van de erkende politieke partijen, de onafhankelijke parlementsleden en de media waarvan een artikel werd opgenomen.

3. Voor de samenstelling van het overzicht van persartikelen in de Nieuwsbrief, zoals voorzien in artikel 2, paragraaf a, kan het deparlement Cultuur beschikken over een fonds van maximaal 1000 VDK per begrotingsperiode, waarmee de desbetreffende media vergoedt worden voor het gebruik van hun artikelen.
Hierbij kan maximaal 5 VDK als vergoeding uitgegeven worden per gratis verschenen artikel.
Gratis gepubliceerde artikelen kunnen enkel overgenomen worden indien ze werden gepubliceerd op het forum van de Vlaamse Republiek.
Artikelen kunnen enkel worden overgenomen na toestemming van de auteur.

4. De regering wordt geacht om in de samenstelling van het overzicht van persartikelen in de Nieuwsbrief, zoals voorzien in artikel 2, paragraaf a, te streven naar een evenwicht tussen de diverse standpunten.
Zij mag ook geen persbron opzettelijk bevoordelen, al is zij eveneens verplicht zich te onthouden van het publiceren van opiniestukken.

5. De plicht tot het opstellen en bezorgen van de Nieuwsbrief treedt pas in werking na de afloop van de maand juli van 2005.

6. De Verkiezingsbrochure wordt tussen de zeven en twee dagen voor de aanvang van parlements- of presidentsverkiezingen bezorgd , en bevat:
a) een uitleg over het kiessysteem en de kiesverrichtingen;
b) de relevante contactadressen voor de regering.

7. In het geval van parlementsverkiezingen bevat de verkiezingsbrochure verder nog:
a) de lijst met deelnemende partijen en kandidaten;
b) de contactadressen van de partijen en de onafhankelijke kandidaten.
c) een samenvatting van het programmapunten van de deelnemende partijen en onafhankelijke kandidaten, samengesteld door de partij of onafhankelijke kandidaat in kwestie en beantwoordend aan de voorwaarden die gesteld worden in art. 9.

8. In het geval van Presidentsverkiezingen bevat de Verkiezingsbrochure verder nog
de lijst met deelnemende kandidaten;
a) de contactadressen van de kandidaten;
c) een samenvatting van de programmapunten van de kandidaten, samengesteld door de kandidaat in kwestie en beantwoordend aan de voorwaarden die gesteld worden in art.9.

9. Het lettertype, de interlinie en de maximale lengte van de korte voorstelling van de programmapunten van partijen en onafhankelijke kandidaten in parlementsverkiezingen, zoals vermeld in artikel 7, paragraaf c, en van de kandidaten in presidentsverkiezingen, zoals vermeld in artikel 8, paragraaf c, wordt ten laatste tien dagen voor de aanvang van de kiesverrichtingen door de regering aan de kandidaten meegedeeld. De maximale lengte zal steeds liggen tussen de 20 regels van één verticaal geöriënteerd A4-blad en één volledig
A4-blad.
In het geval van parlementsverkiezingen, moet de maximale lengte van de korte voorstelling voor partijen het dubbele zijn van die voor onafhankelijke kandidaten. Lettertype en interlinie moeten voor iedereen gelijkgesteld zijn.
In het geval van presidentsverkiezingen, moeten alle kandidaten over dezelfde maximale lengte, interlinie en lettertype beschikken.