Verdrag houdende een wederzijdse erkenning tussen het hertogdom Liberi en de Republiek Vlaanderen
Verdrag houdende een wederzijdse erkenning tussen de Democratische Republiek Victoria en de Republiek Vlaanderen
Verdrag houdende een wederzijdse erkenning tussen de Sovjetrepubliek der Rode Antillen en de Republiek Vlaanderen
Erkenningsverdrag tussen Vlaanderen en Hollunderlanden


Verdrag houdende een wederzijdse erkenning tussen het Hertogdom Liberi en de Republiek Vlaanderen (29 november 2004; opgezegd op 26 mei 2005)

Het Hertogdom Liberi en de Republiek Vlaanderen komen zonder dwang overeen

1. Dat beide partijen elkaars soevereiniteit erkennen evenals de legitimiteit van elkaars regering.

2. Dat alle diplomatieke gezanten van beide partijen diplomatieke onschendbaarheid genieten binnen de grenzen van beide staten, op voorwaarde dat hun geloofsbrieven werden aanvaard door de gastnatie en hun verblijfsvergunning niet werd ingetrokken.

3. Dat dit verdrag de basis zal vormen voor de diplomatieke relaties tussen beide partijen.

4. Dat dit verdrag in voege zal zijn zogauw het getekend en geratificeerd is door beide staten.

5. Dat de annulering van dit verdrag zal gebeuren door een geschreven opzeg, geplaatst op de fora van beide staten.

6. Dat elke schending van de voorgaande bepalingen het verdrag opheft.Verdrag houdende een wederzijdse erkenning tussen de Democratische Republiek Victoria en de Republiek Vlaanderen (3 december 2004; opgezegd op 26 mei 2005)

De Democratische Republiek Victoria en de Republiek Vlaanderen komen zonder dwang overeen:

1. Dat beide partijen elkaars soevereiniteit erkennen evenals de legitimiteit van elkaars regering.

2. Dat alle diplomatieke gezanten van beide partijen diplomatieke onschendbaarheid genieten binnen de grenzen van beide staten, op voorwaarde dat hun geloofsbrieven werden aanvaard door de gastnatie en hun verblijfsvergunning niet werd ingetrokken.

3. Dat dit verdrag de basis zal vormen voor de diplomatieke relaties tussen beide partijen.

4. Dat dit verdrag in voege zal zijn zogauw het getekend en geratificeerd is door beide staten.

5. Dat de annulering van dit verdrag zal gebeuren door een geschreven opzeg, geplaatst op de fora van beide staten.

6. Dat elke schending van de voorgaande bepalingen het verdrag opheft. Verdrag houdende een wederzijdse erkenning tussen de Sovjetrepubliek der Rode Antillen en de Republiek Vlaanderen (13 december 2004; opgezegd op 26 mei 2005)

De Sovjetrepubliek der Rode Antillen en de Republiek Vlaanderen komen zonder dwang overeen:

1. Dat beide partijen elkaars soevereiniteit erkennen evenals de legitimiteit van elkaars regering.

2. Dat alle diplomatieke gezanten van beide partijen diplomatieke onschendbaarheid genieten binnen de grenzen van beide staten, op voorwaarde dat hun geloofsbrieven werden aanvaard door de gastnatie en hun verblijfsvergunning niet werd ingetrokken.

3. Dat dit verdrag de basis zal vormen voor de verdere diplomatieke relaties tussen beide partijen.

4. Dat dit verdrag in voege zal gaan zodra het getekend en geratificeerd is door beide staten.

5. Dat de annulering van dit verdrag zal gebeuren door een geschreven opzeg, geplaatst op de fora van beide staten.

6. Dat elke schending van de voorgaande bepalingen het verdrag opheft.


Erkenningsverdrag tussen Vlaanderen en Hollunderlanden (19 maart 2005, verworpen door de Hollunderlandse Landsraad op 7 mei 2005)

De regering van de Republiek Vlaanderen en de regering van de Republiek de Hollunderlanden, in hun verlangen naar vrede en de bevordering van wederzijds voordelige relaties tussen Vlaanderen en Hollunderlande, hebben volgend akkoord bereikt:
1. Beide partijen erkennen elkaars soevereiniteit en de legitimiteit van elkaars regering.
2. Alle diplomatische afvaardigingen van beide partijen genieten diplomatieke immuniteit binnen de grenzen van de andere staat, op voorwaarde dat hun geloofsbrieven werden aanvaard door het gastland en ze niet werden uitgewezen.
3. Beide partijen drukken de wens uit dat dit verdrag een basis zal vormen voor langdurige en hartelijke relaties tussen beide landen.
4. Dit verdrag wordt van kracht wanneer het ondertekend en geratificeerd is door beide staten.
5. Amendering van dit verdrag kan enkel mits goedkeuring van de regeringen van beide partijen.
6. De opheffing van dit verdrag kan enkel plaatsvinden door een geschreven bericht op de fora van beide naties.
7. Elke overtreding van de voorgaande artikelen brengt de annulering van het verdrag met zich mee.