Besluit 2 (27 Oktober 2004, afgeschaft op 13 februari 2005)

Het Burgerforum draagt het Voorlopig Staatshoofd op om Gert Geens te benoemen tot gevolmachtigde om een Verdrag van Wederzijdse Erkenning te onderhandelen met het Keizerrijk Lemuria, met dien verstande dat dit verdrag, in de geest van artikel 7 van de interim-grondwet, zal goedgekeurd worden door het Burgerforum indien het Burgerforum nog geen gronwet geschreven heeft tegen het afronden van deze onderhandelingen, en door de daarvoor door de Grondwet bevoegde macht indien de Grondwet tegen die tijd reeds geschreven zou zijn.