Niet meer geldende benoemingen

17 januari 2005: benoeming Kevin Peeters adjunct-minister van Onderwijs (ontslag aangeboden en aanvaard op 8 maart 2005)
30 januari 2005: benoeming Emery Frijters tot ondervoorzitter van het Parlement (vervangen door Erwin Van Horenbeeck op 19 mei 2005)