Versie van 23 oktober 2004
Versie van 17 november 2004
Versie van 23 november 2004


Besluit 1 (Versie van 23 oktober 2004)

1) Het Burgerforum belast het Voorlopig Staatshoofd met de taak om bij het verlenen van staatsburgerschap, in overeenstemming met artikel 20b van de interim-grondwet, twee categorieën te hanteren: Bevestigd Burgerschap en Niet-Bevestigd Burgerschap.

2) Bij het hanteren van de twee categorieën van staatsburgerschap, zoals vermeld in artikel 1 van dit besluit, dient het Voorlopig Staatshoofd het Bevestigd Burgerschap enkel toe te kennen aan diegenen wier bestaan reeds door drie andere staatsburgers bevestigd is.

3) Bij verleningen van staatsburgerschap die niet voldoen aan de voorwaarden beschreven in artikel 2 van dit besluit dient hij enkel Niet-Bevestigd Burgerschap te verlenen.

4) Als enige uitzondering op artikel 2 belast het Burgerforum het Voorlopig Staatshoofd met de taak om aan de volgende personen retro-actief het Bevestigd Burgerschap te verlenen:
Erwin Van Horenbeeck, Gert Geens, Wolfgang Thoma, Evert De Smet, Ken Avonts, Steven Burvenich, Emery Frijters en Tijl Vercaemer.

5) Het Burgerforum belast het Voorlopig Staatshoofd met de taak om verleend burgerschap te ontnemen, maar enkel indien dit in overeenstemming is met het Burgerforum.

6) Het Burgerforum draagt het Voorlopig Staatshoofd op om, indien een Niet-Bevestigd Burger het Bevestigd Burgerschap verleend wordt, deze persoon zijn Niet-Bevestigd Burgerschap te ontnemen. Besluit 1 (Versie van 17 november 2004)

1) Het Burgerforum belast het Voorlopig Staatshoofd met de taak om bij het verlenen van staatsburgerschap, in overeenstemming met artikel 20b van de interim-grondwet, twee categorieën te hanteren: Bevestigd Burgerschap en Niet-Bevestigd Burgerschap.

2) Bij het hanteren van de twee categorieën van staatsburgerschap, zoals vermeld in artikel 1 van dit besluit, dient het Voorlopig Staatshoofd het Bevestigd Burgerschap enkel toe te kennen aan diegenen wier bestaan reeds door drie andere staatsburgers bevestigd is.

3) Bij verleningen van staatsburgerschap die niet voldoen aan de voorwaarden beschreven in artikel 2 van dit besluit dient hij enkel Niet-Bevestigd Burgerschap te verlenen.

4) Als enige uitzondering op artikel 2 belast het Burgerforum het Voorlopig Staatshoofd met de taak om aan de volgende personen retro-actief het Bevestigd Burgerschap te verlenen:
Erwin Van Horenbeeck, Gert Geens, Wolfgang Thoma, Evert De Smet, Ken Avonts, Steven Burvenich, Emery Frijters en Tijl Vercaemer.

5) Het Burgerforum belast het Voorlopig Staatshoofd met de taak om verleend burgerschap te ontnemen, maar enkel indien dit in overeenstemming is met het Burgerforum.

6) Het Burgerforum draagt het Voorlopig Staatshoofd op om, indien een Niet-Bevestigd Burger het Bevestigd Burgerschap verleend wordt, deze persoon zijn Niet-Bevestigd Burgerschap te ontnemen.

7) Kandidaten voor het burgerschap moeten bij hun kandidatuur meedelen in welke andere micronaties zij burger zijn.
Vlaamse burgers die het burgerschap verwerven in een andere micronatie, zijn verplicht dit aan de regering te melden.

8) Kandidaten die nalaten andere burgerschappen te melden, kunnen het Vlaams burgerschap ontzegd worden.
Vlaamse burgers die nalaten andere burgerschappen te melden, verliezen hun politieke rechten gedurende een periode van twee maanden tot één jaar.Besluit 1 (Versie van 23 november 2004)

1) Het Burgerforum belast het Voorlopig Staatshoofd met de taak om bij het verlenen van staatsburgerschap, in overeenstemming met artikel 20b van de interim-grondwet, twee categorieën te hanteren: Bevestigd Burgerschap en Niet-Bevestigd Burgerschap.

2) Bij het hanteren van de twee categorieën van staatsburgerschap, zoals vermeld in artikel 1 van dit besluit, dient het Voorlopig Staatshoofd het Bevestigd Burgerschap enkel toe te kennen aan diegenen wier bestaan reeds door drie andere bevestigde staatsburgers bevestigd is.

3) Bij verleningen van staatsburgerschap die niet voldoen aan de voorwaarden beschreven in artikel 2 van dit besluit dient hij enkel Niet-Bevestigd Burgerschap te verlenen.

4) Als enige uitzondering op artikel 2 belast het Burgerforum het Voorlopig Staatshoofd met de taak om aan de volgende personen retro-actief het Bevestigd Burgerschap te verlenen:
Erwin Van Horenbeeck, Gert Geens, Wolfgang Thoma, Evert De Smet, Ken Avonts, Steven Burvenich, Emery Frijters en Tijl Vercaemer.

5) Het Burgerforum belast het Voorlopig Staatshoofd met de taak om verleend burgerschap te ontnemen, maar enkel indien dit in overeenstemming is met het Burgerforum.

6) Het Burgerforum draagt het Voorlopig Staatshoofd op om, indien een Niet-Bevestigd Burger het Bevestigd Burgerschap verleend wordt, deze persoon zijn Niet-Bevestigd Burgerschap te ontnemen.

7) Kandidaten voor het burgerschap moeten bij hun kandidatuur meedelen in welke andere micronaties zij burger zijn.
Vlaamse burgers die het burgerschap verwerven in een andere micronatie, zijn verplicht dit aan de regering te melden.

8) Kandidaten die nalaten andere burgerschappen te melden, kunnen het Vlaams burgerschap ontzegd worden.
Vlaamse burgers die nalaten andere burgerschappen te melden, verliezen hun politieke rechten gedurende een periode van twee maanden tot één jaar.