Begrotingswet voor de periode 1 januari 2005 tot 30 juni 2005 (3 februari 2005)

I. Staatssaldo

1. Voor de begrotingsperiode 2005-1 worden de ontvangsten van de staat geraamd op 1700 VDK.
Voor de begrotingsperiode 2005-1 worden de uitgaven van de staat geraamd op 159.687,50 VDK.
Het saldo van de staat voor de begrotingsperiode 2005-1 wordt afgesloten op een tekort van 157.987,50 VDK.

II. Inkomsten en fiscaliteit

2. De personenbelasting verschuldigd op het inkomen van februari tot juni 2005 wordt vastgelegd op 15% van het inkomen, met een belastingsvrij basisgedeelte van 200 VDK voor elke maand waarin de persoon een inkomen had.
3. De personenbelasting is niet verschuldigd:
a. voor de personen met een gemiddeld maandinkomen tot en met 1250 VDK gedurende de maanden februari tot en met april 2005, voor de genoemde maanden;
b. voor de personen met een gemiddeld maandinkomen tot en met 1000 VDK gedurende de maanden februari tot en met mei 2005, voor de genoemde maanden;
c. voor de personen met een gemiddeld maandinkomen tot en met 500 VDK gedurende de maanden februari tot en met juni 2005, voor de genoemde maanden.
4. De bedrijfsbelasting verschuldigd op de bedrijfswinst van februari tot juni 2005 wordt vastgelegd op 15% van de bedrijfswinst. Tot 2500 VDK van de bedrijfswinst kan vrijgesteld worden van belastingen, als het ten laatste drie maanden na de verrekening van de belastingen wordt geïnvesteerd in het eigen bedrijf, met uitzondering van eventuele aandelen op naam van het bedrijf in andere bedrijven.
5. De inkomsten uit de heffing op de kapitaaluitvoer worden geraamd op 100 VDK.
6. Voor de verhuur van Vlaamse deelfora aan niet-staatsgebonden organisaties wordt voorzien een opbrengst van 1400 VDK.
De maandelijkse huur van een deelforum wordt vastgelegd op 350 VDK. De modaliteiten worden geregeld bij wet.
7. De inkomsten uit de registraties van raadsheren bij het Gerechtshof worden geraamd op 200 VDK.

III. Binnenlandse Zaken

8. Voor partijsubsidies wordt toegekend een fonds van 8000 VDK . De modaliteiten worden geregeld bij wet.

IV. Buitenlandse Zaken

9. Voor de uitbetaling van het diplomatiek personeel wordt voorzien een fonds van 5000 VDK. De modaliteiten worden geregeld bij wet.

V. Cultuur en Onderwijs

10. Voor de uitbetaling van het onderwijzend personeel wordt voorzien een fonds van 5000 VDK. De modaliteiten worden geregeld bij wet.
11. Voor algemene investeringen in onderwijs wordt voorzien een fonds van 5000 VDK.
12. Voor het onderhoud van de e-infrastructuur wordt voorzien een fonds van 2000 VDK. De webmaster van de Republiek wordt een maandvergoeding toegekend van 400 VDK.
13. Voor algemene investeringen in cultuur wordt voorzien een fonds van 8000 VDK.

VI. Economie

14. Voor subsidies aan bedrijven gevestigd in Vlaanderen wordt voorzien een fonds van 80.000 VDK. De modaliteiten worden geregeld bij wet. Deze subsidies zijn belastingvrij.

VII. Financiën

15. Voor de uitbetaling van het politiek personeel wordt voorzien een fonds van 37.437,50 VDK.
De president van de Republiek wordt een maandvergoeding toegekend van 810 VDK.
De vice-president van de Republiek wordt een maandvergoeding toegekend van 180 VDK.
De ministers wordt een maandvergoeding toegekend van 630 VDK.
De adjunct-ministers wordt een maandvergoeding toegekend van 495 VDK.
De parlementsleden wordt een maandvergoeding toegekend van 675 VDK. Hiervan wordt afgetrokken een percentage gelijk aan het percentage van de stemmingen waaraan ze in de betrokken maand niet hebben deelgenomen.
De ondervoorzitter van het parlement wordt een maandvergoeding toegekend, gelijk aan het percentage van 315 VDK, dat overeenkomt met het percentage van de door de ondervoorzitter geleide stemmingen.
De senatoren wordt een maandvergoeding toegekend van 100 VDK.
De functies genoemd in artikel 15 zijn onderhevig aan een financiële cumulbeperking. Enkel de hoogste vergoeding die één persoon ontvangt, wordt volledig uitbetaald. De in omvang tweede vergoeding wordt slechts voor de helft uitbetaald. Andere vergoedingen die dezelfde persoon zou ontvangen, vervallen.
16. Voor het aankoopcontract van de Nationale Bank wordt voorzien een fonds van 5000 VDK.

VIII. Justitie

17. Voor de uitbetaling van het gerechtelijk personeel wordt voorzien een fonds van 4250 VDK.
De rechters wordt een maandvergoeding toegekend van 850 VDK.