Versie van 1 februari 2005
Versie van 26 maart 2005

Wet op de Vlaamse economische en financiële instellingen (1 februari 2005)

I. De Vlaamse munt

1. Vanaf 2005 wordt de Vlaamse dukaat ingevoerd als de officiële munt van Vlaanderen. De officiële afkorting is VDK. Eén dukaat wordt onderverdeeld in 100 stuivers. De officiële afkorting is st.
2. De munthoeveelheid op 1 februari 2005 wordt vastgelegd op één miljoen dukaten.

II. De Nationale Bank van Vlaanderen

3. Het monopolie op het bankwezen berust bij de overheid.
4. De overheid richt de Nationale Bank van Vlaanderen op. Met het oog hierop koopt het departement financiën de e-phpbank aan. Het aankoopcontract bevindt zich in bijlage.
5. Iedereen kan een rekening openen bij de Nationale Bank. De Nationale Bank beheert de geldreserves van de staat.

III. Startkapitalen

6. Alle Vlaamse burgers die beschikken over de volle burgerrechten hebben recht op een startkapitaal dat wordt uitgekeerd vanaf drie dagen na de invoering van de dukaat en binnen een termijn van zeven dagen na de invoering van de dukaat.
De uitkering van het startkapitaal wordt opgeschort voor die burgers die ten tijde van de uitbetaling niet over een bankrekening beschikken in Vlaanderen. De burgers die binnen een termijn van twee maanden geen bankrekening openen in Vlaanderen, verliezen het recht op een startkapitaal.
7. Nieuwe burgers na de invoering van de dukaat hebben recht op hetzelfde startkapitaal als de huidige burgers, dat wordt uitbetaald binnen een termijn van zeven dagen na de aanvaarding van hun aanvraag tot burgerschap of de bevestiging van hun burgerschap. De nieuwe burgers die binnen een termijn van één maand na de aanvaarding van hun aanvraag tot burgerschap of de bevestiging van hun burgerschap geen bankrekening openen in Vlaanderen, verliezen het recht op een startkapitaal.
8. Het startkapitaal wordt voor bevestigde burgers vastgelegd op 6000 VDK.
Het startkapitaal wordt voor niet-bevestigde burgers vastgelegd op 4000 VDK. Niet-bevestigde burgers die na het ontvangen van een startkapitaal van 4000 VDK het bevestigd burgerschap alsnog verwerven, zullen de overige 2000 VDK doorgestort krijgen.

IV. De begroting

9. De begrotingsperiodes lopen van 1 januari tot en met 30 juni en van 1 juli tot en met 31 december.
10. De uitgaven in de Vlaamse begroting kunnen voor elke legislatuur de som van 200.000 VDK niet overschrijden, tenzij de som van de uitgaven onder 105% van de inkomsten blijft.
11. In geval de regering tijdens een begrotingsperiode meer wenst uit te geven dan is voorzien in het betrokken fonds, moet het parlement de bijkomende middelen goedkeuren.
12. De uitgave van startkapitalen aan Vlaamse burgers dient niet in de begroting opgenomen te worden.

V. Fiscaliteit

13. De belastingen op personen en bedrijven worden halfjaarlijks verrekend in januari en in juli.
14. De belastingen op personen en bedrijven worden steeds in de begrotingswet vastgelegd, en gelden enkel voor de eerstvolgende begrotingsperiode.
15. De wijze waarop fiscale heffingen geïnd worden, wordt ten laatste op 1 mei 2005 vastgelegd bij wet.
16. Bij financiële transferts uit Vlaanderen naar het buitenland wordt per transfert een uitvoertaks geheven van:
10 % van het uitgevoerde saldo, in de periode van heden tot en met 15 mei 2005;
5 % van het uitgevoerde saldo, in de periode van 16 mei 2005 tot en met 31 augustus 2005;
5% van het uitgevoerde saldo, in de periode van 1 september 2005 tot en met 31 december 2005, op voorwaarde dat het saldo over de hele periode hoger ligt dan 6000 VDK of indien het totaal overgeschreven bedrag binnen een periode van tien dagen de 3499 VDK overschrijdt.

VI. Oprichten van bedrijven

17. Wie in Vlaanderen een bedrijf wil oprichten, dient dit mee te delen aan het departement economische zaken, dat de oprichting evenwel niet dient te beoordelen.
18. Men is verplicht een (minimale) boekhouding bij te houden voor het opgerichte bedrijf. Dit wil zeggen dat inkomsten en uitgaven (en van waar ze komen en naar waar ze gaan) bijgehouden moeten worden. Als er geen boekhouding voorhanden is op vraag van het departement Economie kan er een boete volgen tot 500 VDK. Na meerdere inbreuken kan het bedrijf geschorst worden. Wet op de Vlaamse economische en financiële instellingen (26 maart 2005)

I. De Vlaamse munt

1. Vanaf 2005 wordt de Vlaamse dukaat ingevoerd als de officiële munt van Vlaanderen. De officiële afkorting is VDK. Eén dukaat wordt onderverdeeld in 100 stuivers. De officiële afkorting is st.
2. De munthoeveelheid op 1 februari 2005 wordt vastgelegd op één miljoen dukaten.

II. De Nationale Bank van Vlaanderen

3. Het monopolie op het bankwezen berust bij de overheid.
4. De overheid richt de Nationale Bank van Vlaanderen op. Met het oog hierop koopt het departement financiën de e-phpbank aan. Het aankoopcontract bevindt zich in bijlage.
5. Iedereen kan een rekening openen bij de Nationale Bank. De Nationale Bank beheert de geldreserves van de staat.

III. Startkapitalen

6. Alle Vlaamse burgers die beschikken over de volle burgerrechten hebben recht op een startkapitaal dat wordt uitgekeerd vanaf drie dagen na de invoering van de dukaat en binnen een termijn van zeven dagen na de invoering van de dukaat.
De uitkering van het startkapitaal wordt opgeschort voor die burgers die ten tijde van de uitbetaling niet over een bankrekening beschikken in Vlaanderen. De burgers die binnen een termijn van twee maanden geen bankrekening openen in Vlaanderen, verliezen het recht op een startkapitaal.
7. Nieuwe burgers na de invoering van de dukaat hebben recht op hetzelfde startkapitaal als de huidige burgers, dat wordt uitbetaald binnen een termijn van zeven dagen na de aanvaarding van hun aanvraag tot burgerschap of de bevestiging van hun burgerschap. De nieuwe burgers die binnen een termijn van één maand na de aanvaarding van hun aanvraag tot burgerschap of de bevestiging van hun burgerschap geen bankrekening openen in Vlaanderen, verliezen het recht op een startkapitaal.
8.  Het startkapitaal wordt voor bevestigde burgers vastgelegd op 2000 VDK.
Het startkapitaal wordt voor niet-bevestigde burgers vastgelegd op 800 VDK.
Niet-bevestigde burgers die na het ontvangen van een startkapitaal van 800 VDK het bevestigd burgerschap alsnog verwerven, zullen de overige 1200 VDK doorgestort krijgen.

IV. De begroting

9. De begrotingsperiodes lopen van 1 januari tot en met 30 juni en van 1 juli tot en met 31 december.
10. De uitgaven in de Vlaamse begroting kunnen voor elke legislatuur de som van 200.000 VDK niet overschrijden, tenzij de som van de uitgaven onder 105% van de inkomsten blijft.
11. In geval de regering tijdens een begrotingsperiode meer wenst uit te geven dan is voorzien in het betrokken fonds, moet het parlement de bijkomende middelen goedkeuren.
12. De uitgave van startkapitalen aan Vlaamse burgers dient niet in de begroting opgenomen te worden.

V. Fiscaliteit

13. De belastingen op personen en bedrijven worden halfjaarlijks verrekend in januari en in juli.
14. De belastingen op personen en bedrijven worden steeds in de begrotingswet vastgelegd, en gelden enkel voor de eerstvolgende begrotingsperiode.
15. De wijze waarop fiscale heffingen geïnd worden, wordt ten laatste op 1 mei 2005 vastgelegd bij wet.
16. Bij financiële transferts uit Vlaanderen naar het buitenland wordt per transfert een uitvoertaks geheven van:
10 % van het uitgevoerde saldo, in de periode van heden tot en met 15 mei 2005;
5 % van het uitgevoerde saldo, in de periode van 16 mei 2005 tot en met 31 augustus 2005;
5% van het uitgevoerde saldo, in de periode van 1 september 2005 tot en met 31 december 2005, op voorwaarde dat het saldo over de hele periode hoger ligt dan 6000 VDK of indien het totaal overgeschreven bedrag binnen een periode van tien dagen de 3499 VDK overschrijdt.

VI. Oprichten van bedrijven

17. Wie in Vlaanderen een bedrijf wil oprichten, dient dit mee te delen aan het departement economische zaken, dat de oprichting evenwel niet dient te beoordelen.
18. Men is verplicht een (minimale) boekhouding bij te houden voor het opgerichte bedrijf. Dit wil zeggen dat inkomsten en uitgaven (en van waar ze komen en naar waar ze gaan) bijgehouden moeten worden. Als er geen boekhouding voorhanden is op vraag van het departement Economie kan er een boete volgen tot 500 VDK. Na meerdere inbreuken kan het bedrijf geschorst worden.