Motie 1 (24 januari 2005)

Het parlement van Vlaanderen neemt met zorg enkele gebeurtenissen in het buitenland waar. Personen met regeringsverantwoordelijkheid hebben een voorbeeldfunctie; dat zij zich zouden bezondigen aan strafbare feiten, zij het dan in het buitenland, is laakbaar en een bedreiging voor de vrede in de micronationale wereld.
Het parlement veroordeelt met klem elk gebruik van dubbelaccounts, aangezien deze praktijk een zeer ernstige vorm van fraude is op het micronationaal niveau.